Sklopke, Tasteri, Regulatori - mehanizmi bez maske