ALING MODE

ALING MODE čine modularni elementi (sklopke, regulatori, priključnice), prirubnice i ramovi. Ovaj program predstavlja drugačiji pristup izradi kućnih električnih instalacija. Modularne elektroinstalacione komponente omogućavaju uštedu prostora, kombinuju se po želji korisnika i mogu se naknadno menjati ili premeštati u postojećem sklopu.

Modularne elektrionstalacione komponente ili skraćeno moduli (sklopke, regulatori, priključnice) izrađuju se u dve osnovne boje: bela i antacit.