Tasteri za sklopke

Tasteri za sklopke proizvode se u 2 boje bela i antracit i dve veličine 1M i 2M. Tasteri mogu biti bez indikacije i sa indikacijom i mogu imati ugravirane simbole.