Priključnice - mehanizmi bez maske i međurama

Za ugradnju u višestruke maske proizvodi PRESTIGE LINE isporučuju se bez pripadajuće maske i međurama, čime je omogućeno da korisnik sam kombinuje boje i grupisanje komponenti. Uz svaki mehanizam isporučuje se taster ili blok u standardnim bojama.